สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี รับสมัครคนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี รับสมัครคนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10  จำนวน 15 สาขาการแข่งขัน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี รับสมัครคนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10

สนใจติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี  58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ 032 470 391-3  เว็บไซต์ www.dsd.go.th/phetchaburi

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด