เมื่อลมหายใจยังมี หมั่นทำความดีให้ถึงที่สุด โชคดี ที่มีลมหายใจ บทธรรมที่กลั่นเพื่อคุณค่าแห่งทุกลมหายใจ

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๕
สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับ สำนักพิมพ์บุ๊คสไมล์ เปิดตัวหนังสือธรรมะ โชคดีที่มีลมหายใจ "ลมหายใจยังมี ทำความดีให้ถึงที่สุด"
เมื่อลมหายใจยังมี หมั่นทำความดีให้ถึงที่สุด โชคดี ที่มีลมหายใจ บทธรรมที่กลั่นเพื่อคุณค่าแห่งทุกลมหายใจ

"โชคดีที่มีลมหายใจ" หนังสือที่รวบรวมธรรมะบรรยายในวาระต่าง ๆ ของ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) พระธรรมวิทยากร ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผ่านเรื่องเล่าที่สอนให้เรารู้ว่า จงรู้สึกถึงความโชคดีที่เรายังมีลมหายใจ และได้เริ่มต้นชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณค่า แม้ที่ผ่านมาจะทำสิ่งใดผิดพลาด แต่ชีวิตที่เหลืออยู่ คือโอกาสสำคัญที่จะได้เปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น

มีคนมาชมเรา โยมชอบไหม ?
มีใครมาด่าเรา โยมเกลียดไหม ?
ในแต่ละวัน ชีวิตเราชมคนอื่น กับนินทาคนอื่น โยมทำสิ่งไหนมากกว่ากัน ?

หากมีใครมานินทาว่าร้าย ภาวนาในใจบ่อย ๆ ว่า "ปากคุณ หูฉัน" เราห้ามปากเขาไม่ได้ ห้ามหูเราน่าจะง่ายกว่า แต่ทุกครั้งที่เราคิด พูด ทำ สิ่งที่แสดงออกไปคือผลที่จะกลับมาหาตัวเรา เพราะทุกอย่างเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนเกื้อกูลกันอยู่

"เรายกย่องเขา เขาก็ยกย่องเรา
เราเหยียบย่ำเขา เขาก็เหยียบย่ำเรา"

มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งสอนว่า…

"อยากมีความสุข ๑ ชั่วโมง ให้นอนหลับพักผ่อน"
เมื่อเรารู้สึกเหนื่อยล้า ทนไม่ไหวจริง ๆ ก็อย่าไปฝืน นอนเป็นนอน พักเป็นพัก เดี๋ยวค่อยเริ่มต้นกันใหม่

"อยากมีความสุข ๑ วัน ให้ออกไปตกปลา"
เป็นการพักผ่อน เช่น พาครอบครัวไปเที่ยว ไปเยี่ยมผู้ใหญ่ ไปไหว้พระทำบุญ แบ่งปันบริจาคทาน

วิธีสร้างความสุขและสร้างสมดุลชีวิตใน ๑ วัน มีสูตรการบริหารเวลาให้คุ้มค่าง่าย ๆ คือ "๘ + ๘ + ๘" นอนพักผ่อน ๘ ชั่วโมง ทำงาน ๘ ชั่วโมง มีเวลาให้กับครอบครัว ๘ ชั่วโมง ถ้าใช้สูตรนี้ ความสุขย่อมเกิดขึ้น ความสมดุลชีวิตก็ทำหน้าที่

"อยากมีความสุข ๑ เดือน ให้แต่งงาน"
เราจะมีความสุขในช่วงเริ่มต้น หลังจาก ๑ เดือน ไปแล้ว ความจริงในชีวิตจะปรากฏ สุข ทุกข์ เริ่มทำหน้าที่ คล้าย ๆ กับช่วงรักหมดโปรโมชั่น แต่ก็พึงประคับประคองใจ บริหารความสุขให้ต่อเนื่อง

"อยากมีความสุข ๑ ปี ให้รับมรดก"
หลังจาก ๑ ปีไปแล้ว พี่ฟ้องน้อง น้องฟ้องพี่ ญาติพี่น้องทะเลาะเบาะแว้ง เพราะพ่อแม่ไม่อยู่ เป็นความโชคดีของเรา ที่เราเกิดมา พ่อแม่มีทรัพย์สินน้อย จะได้ไม่ตัดพี่ตัดน้อง ด้วยเพียงกระดาษใบบาง ๆ ที่เรียกว่า ธนบัตร ที่มีความคมมาก อาจถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องกันได้ เราโชคดีที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งเรื่องมรดกกับพี่น้องท้องเดียวกัน

"อยากมีความสุขตลอดไป ให้ช่วยเหลือผู้อื่น"
การเกื้อกูลแบ่งปัน เขาบ้าง เราบ้าง เรามี เราให้ เขามี เราขอ การเกื้อกูลแบ่งปันกันนี้ การให้ทำให้ชีวิตมีคุณค่า ดังเช่น ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปันกันทั่วไทย วัดก็ตั้งโรงทาน ข้าราชการก็ขวนขวาย ชาวบ้านก็ร่วมมือแข็งขัน คนมีก็แบ่งปัน คนรับก็กินอิ่ม นอนอุ่น ตรงกับคำสอนของพระพุทธศาสนาว่า "ททมาโน ปิโย โหติ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"

ที่มา: วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด