เตรียมปรับภูมิทัศน์ 3 คลองในเขตพระนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว - กวดขันจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองหลอด

จันทร์ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๒
นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์ชื่นชมการพัฒนาคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) บริเวณบ้านหม้อ-หลังกระทรวงมหาดไทย จากแหล่งเสื่อมโทรมกลายเป็นสถานที่สวยงาม พร้อมตั้งข้อสังเกตการพัฒนาดังกล่าวสวยงามเฉพาะริมคลอง แต่ด้านในยังเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ทั้งยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างว่า สำนักงานเขตพระนครได้วางแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาด สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยมีแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองภายในพื้นที่เขตพระนครให้เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวของประชาชน จำนวน 3 คลอง คือ คลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และคลองผดุงกรุงเกษม โดยจะพัฒนาทั้ง 3 คลอง รวมถึงสร้างจุดพักผ่อน ชมวิว และเช็คอิน อย่างน้อยคลองละ 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกและไฟฟ้าส่องสว่าง ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะริมคลองเป็นประจำ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองให้เรียบร้อยสวยงาม นอกจากนั้น ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันจัดระเบียบพื้นที่บริเวณคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) และพื้นที่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เป็นแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด