ปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมพิธี MOU (GBDi) จับมือ ปณท.

จันทร์ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๘
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์ และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกิจกรรมส่งมอบเพลง "ไปรษณีย์" โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนายยืนยง โอภากุล หรือ (แอ๊ด คาราบาว) ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องภาณุพันธุวงศ์ อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร หลักสี่ กรุงเทพฯ
ปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมพิธี MOU (GBDi) จับมือ ปณท.
ปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมพิธี MOU (GBDi) จับมือ ปณท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด