"PT LPG" แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุมชนรอบโรงบรรจุก๊าซ ซ.สุขสวัสดิ์

ศุกร์ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๔๔
นายเอกสิทธิ์ โกวิทกูลไกล (คนกลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงบรรจุก๊าซ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด ในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชน ด้วยการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี! ในชุมชมรอบโรงบรรจุก๊าซ ซ.สุขสวัสดิ์ 26 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อประชาชนเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขตลอดปี 2564
PT LPG แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุมชนรอบโรงบรรจุก๊าซ ซ.สุขสวัสดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด