ไม่หยุดเรียนรู้ ! สภาวิศวกร ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี ตลอดเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ศุกร์ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๑
สภาวิศวกร ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฟรี! ตลอดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อถ่ายทอดข้อมูลด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โดยกิจกรรมสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ "วิศวกรกับแนวคิดด้านความปลอดภัย" โดยนายสมบูรณ์ ธนาภรณ์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงาน "COVID-19 กับห้องความดันลบ (Negative Pressure Room (AIIR))" โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) "ทุกชีวิตมีคุณค่า ปลอดภัยด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว" โดยนายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ "การแก้ไขอาคารทรุดตัว" โดย ผศ. ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ไม่หยุดเรียนรู้ ! สภาวิศวกร ชวนฟังสัมมนาออนไลน์ฟรี ตลอดเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังสัมมนาได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.coe.or.th นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมสัมมนาย้อนหลังในหัวข้อต่าง ๆ ได้ที่ ช่องทางยูทูบ (YouTube) "COE Channel" อาทิ การปรับอากาศและการระบายอากาศหลังสถานการณ์ COVID-19, ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และไฟป่า จะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างไร รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สายด่วนสภาวิศวกร 1303 ไลน์ไอดี @coethai และเฟซบุ๊กแฟนเพจ web.facebook.com/…hailand

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด