ประกาศศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

ศุกร์ ๐๘ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๓
ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี ที่ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ว่ามีผู้ป่วยมาใช้บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตรวจสอบพบว่ามาใช้บริการที่ร้าน Royal Ivy, Cotton on และ The Pizza Company จริง ศูนย์การค้าจึงได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
ประกาศศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์
  1. ศูนย์การค้าได้ตรวจสอบเส้นทางการใช้บริการทั้งหมดโดยละเอียด และดำเนินการปิดให้บริการ ร้าน Royal Ivy, Cotton on และ The pizza Company เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 มกราคม 2564 พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซนบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2. ให้พนักงานในร้านดังกล่าวทุกคน หยุดเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมส่งพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และติดตามอาการพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด
  3. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสทุกพื้นที่ภายในศูนย์การค้าทั้งหมด นอกเหนือมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติทุกวัน

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการหลักด้าน ความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตามเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานและผู้ใช้บริการ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์การค้าฯ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

ที่มา: รังสิตพลาซ่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด