บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้านวีระชัย จังหวัดอยุธยา จัดประชุมเกษตรกรเรื่อง "ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว"

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๕๘
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ ร่วมกับ ร้านวีระชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเกษตรกร เรื่อง "ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว" โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มารับหน้าที่เป็นวิทยากร  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้เกษตรกรเข้าเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยเคมี และการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ร้านวีระชัย จังหวัดอยุธยา จัดประชุมเกษตรกรเรื่อง ปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด