ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัดสูโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมและสร้างสรรค์

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๙
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) คณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัติกรรมและสร้างสรรค์ Creative City กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านตอบโจทย์ UNESCO ร่วมกับคณะที่ปรึกษาในการนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ชิ้นงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.
ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาจังหวัดสูโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมและสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด