ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เข้ารับทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2564

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๔๐
ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เข้ารับทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2564 ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ โดยมอบให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเป็นประจำทุกปี และที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องรู้สึกปราบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนามทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า "ทุนรัตนมงคล" ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งผู้ขอรับทุนการศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 หรือสายอาชีพ (ปวช) ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา โดยจะได้รับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดภาคการศึกษา พร้อมรับอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด โดยใช้เกรด 4-5 เทอม
ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป เข้ารับทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2564

สมัครก่อนได้สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

  1. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2 *เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-15.00 น.
  2. สมัครผ่านทางออนไลน์ ได้ที่www.utcc.ac.th/…ssion/$ ค่าสมัคร 500 บาท เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม- 02-697-6766-8 (ศูนย์รับสมัคร) สนใจสมัครทุนรัตนมงคลปีการศึกษา 2564 โดยเลือกสมัคร "ทุนรัตนมงคล" ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ แต่ละคณะจะเป็นผู้สอบคัดเลือกเอง สมัครทุนรัตนมงคล ได้ที่ลิงก์นี้ www.utcc.ac.th/…ission/

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด