วธ.- ประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม

อังคาร ๐๕ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๙
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้นำผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมการประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวนำแสดงเจตจำนงสุจริต และร่วมทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
วธ.- ประกาศเจตจำนงสุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด