บลจ.กสิกรไทย พร้อมบริหารต่อเนื่องฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผู้ลงทุนมั่นใจได้ไม่กระทบการบริหารจัดการ ทำธุรกรรมได้ตามปกติ

อังคาร ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๑๙
นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ ทาง บลจ.กสิกรไทย ตอบสนองต่อการควบคุมสถานการณ์ และขอเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และสวัสดิภาพของพนักงานเป็นสำคัญ จึงดำเนินมาตรการป้องกันให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้านได้ (Work From Home) จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายลง
บลจ.กสิกรไทย พร้อมบริหารต่อเนื่องฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ผู้ลงทุนมั่นใจได้ไม่กระทบการบริหารจัดการ ทำธุรกรรมได้ตามปกติ

"บลจ.กสิกรไทย ได้จัดทำและเตรียมแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Planning: BCP) เพื่อรองรับให้ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่าระบบการบริหารจัดการกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการลงทุนในกองทุนรวมผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ" นายสุรเดชกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] หรือ KAsset Contact Center 0 2673 3888 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด