กสอ. หนุนฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเฟส 2 เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ พร้อมรับสิทธิ์ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขอฉลากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อังคาร ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๗
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขอรับเครื่องหมายคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) และรับสิทธิ์การให้คำแนะนำปรึกษา การทดสอบมาตรานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภายใต้ข้อกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
กสอ. หนุนฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเฟส 2 เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ พร้อมรับสิทธิ์ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขอฉลากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

docs.google.com/…iewform

สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 - 9 ต่อ 546 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กสอ. หนุนฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเฟส 2 เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ พร้อมรับสิทธิ์ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อขอฉลากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด