การบินไทยรับคนไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกกลับบ้าน เป็นครั้งที่ 12

จันทร์ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๑๙
นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 12 โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดเที่ยวบินพิเศษเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 รับผู้โดยสารชาวไทยจำนวน 94 คน เดินทางมาในเที่ยวบินที่ ทีจี 951 เส้นทาง โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน เวลา 14.51 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 07.13 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย
การบินไทยรับคนไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกกลับบ้าน เป็นครั้งที่ 12

บริษัทฯ ภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจทั้งด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ที่มา: การบินไทย

การบินไทยรับคนไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกกลับบ้าน เป็นครั้งที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด