ธนาคารทิสโก้เอาท์ซอร์สระบบคอร์แบงก์กิ้งให้แก่ไอบีเอ็มเป็นเวลา 5 ปี

จันทร์ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๖ ๑๑:๒๓
กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
ทิสโก้ เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการด้านเงินทุน หลักทรัพย์ และการจัดการกองทุน ตลอดจนมีบทบาทโดดเด่นในการช่วยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของไทย มาเป็นเวลามากกว่า 38 ปี ในปัจจุบันทิสโก้ได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อการบริการอย่างเต็มรูปแบบ
จากสถาบันการเงินเป็นธนาคารพาณิชย์
ทิสโก้เป็นบริษัทเงินทุนที่มีพร้อมเป็นธนาคารพาณิชย์ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จึงได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง และเปลี่ยนสถานะเป็น "ธนาคารทิสโก้" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และเพื่อเป็นเสริมศักยภาพในการทำงาน บริหาร และให้บริการลูกค้า ธนาคารทิสโก้จึงมอบหมายให้บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการและให้บริการเอาท์ซอร์สระบบคอร์แบงก์กิ้งให้แก่ไอบีเอ็มเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2548 โดย ครอบคลุมงานหลัก 2 ส่วนด้วยกัน คือ
- การบริหารโครงการการจัดสร้างและทดสอบระบบธุรกรรมหลักธนาคารโดยทีมงาน IBM Business Cosulting Services ซึ่งเข้ามาเป็น Project Management Offlice ให้คำปรึกษาตลอดจนการบริหารการจัดสร้างและดูแลการทดสอบระบบคอร์แบงค์กิ้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
- การดูแลบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีโดยทีมงาน IBM Business Cosulting Services ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ Hosting Services ระบบกู้คืนและสำรองข้อมูล ณ ศูนย์สำรองของไอบีเอ็ม และบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ไอบีเอ็มเป็นการดูแลรักษาระบบอย่างอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงการกู้ระบบอย่างทันทีทันใดในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การวางระบบครั้งนี้จะรองรับการเติบโตของทิสโก้ในการขยายสาขา ปริมาณธุรกรรม และปรเภทธุรกิจ รวมถึง เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
นายปลิว มังกรกนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) "เรายังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอร์แบงกิ้งมาก่อน จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลให้คำปรึกษาการเลือกเอาท์ซอร์สระบบธุรกรรมหลัก ช่วยให้ทิสโก้สามารถดำเนินธุรกิจแบบออนดีมานต์ ให้บริการได้ประหยัดงบประมาณในการลงทุนทั้งระบบและสามารถวางแผนงบประมาณการลงทุนไอทีระยะยาวได้ เราต้องการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับการจัดระบบไอทีเอง ซึ่งทางไอบีเอ็มตอบโจทย์เราได้เป็นอย่างดี"
Succss Strory
ที่สำคัญที่สุด ในการเอาท์ซอร์สการดูและระบบงานธนาคารหลัก ไอบีเอ็มยังช่วยบริการให้ระบบงานไอทีเป็นไปตามกฎระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และของธนาคารทิสโก้กำหนดไว้ รวมไปถึง บริการการจัดระบบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น (Change Management Control)
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "ไอบีเอ็มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารทิสโก้ให้เป็นผู้บริหารโครงการจัดสร้างระบบคอร์-แบงค์กิ้ง(Project Management Offlice) ตลอดจนเป็นผู้ดำเนินงานดูแล (Cousourcing Services) โครงสร้างไอทีของระบบคอร์แบงค์กิ้ง และระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จของธนาคารฯ ด้วยความเป็นผู้นำการให้บริการไอทีในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และความเชี่ยวชาญเชิงลึกทางด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการเอาท์ซอร์สซิ่งไอที จะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรทุนทั้งทางด้านเงินทุนบุคคลากร และระบบไอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจหลัก และช่วยธนาคารบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักแม้วินาทีทั้งหมดนี้ ก็จะเป็นพื้นฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธนาคารที่จะมีศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคาร
เกี่ยวกับธนาคารทิสโก้
ทิสโก้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 มีสถานะเป็นบริษัทเงินทุนหลักแห่งแรกของประเทศไทย ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ชื่อ
"ทิสโก้" และตราสัญลักษณ์ "TISCO" มาจากชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า "Thai Investment and Securities Company Limited" ทิสโก้ เป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง และเปลี่ยนสถานะเป็น "ธนาคารทิสโก้" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ในเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วประเทศ
เกี่ยวกับ ไอบีเอ็ม อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เซอร์วิส
ไอบีเอ็ม อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี เซอร์วิส เป็น หน่วยงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการที่ปรึกษาใหญ่ที่สุดในโลก ไอบีเอ็ม โกลบอล เซอร์วิส มีบุคลากรมืออาชีพมากว่า 190,000 คน จาก 160 ประเทศช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เริ่มจากการปรับกระบวนการทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอย่างลึกจาก ไอบีเอ็ม บิสิเนส คอนซัสติ้ง เซอร์วิส ให้บริการเริ่มตั้งแต่ โฮสต์ติ้ง การวางระบบ การออกแบบเทคโนโลยีและธุรกิจการฝึกอบรม และบริการไร้สาย บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2495
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
คุณกฤษณา ศิลประเสริฐ
โทร 02-273-4639
อีเมล์: [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด