มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลาปิโตรเลียมส่งเสริมความรู้พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๖

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางอภิชนันต์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านคลองวาฬจัดอบรมสอนทำสบู่ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองวาฬเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องในโรงเรียน และนำความรู้เอาไปใช้ในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนและครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษา 300 ทุน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมงติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ครอบคลุม 6 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอบางสะพานน้อยเมือง บางสะพาน หัวหิน ปราณบุรี และสามร้อยยอด

มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลาปิโตรเลียมส่งเสริมความรู้พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ด้วยการจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ มากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

องค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือสนับสนุนด้านทุนการศึกษากับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล [email protected] ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด