SME D Bank สวัสดีปีใหม่ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๖

นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ทำการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการต้อนรับ เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2564 พร้อมขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจในการดำเนินงานเพื่อผู้ประกอบการไทยต่อไป ณ กระทรวงการคลัง

SME D Bank สวัสดีปีใหม่ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด