">

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมกับ คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล จัดโครงการ "การให้..ไม่มีวันหมดอายุ" ชวนคนไทยสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๓

ในปี 2565 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็น "สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงได้ริเริ่มแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่เรียก "เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ" ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา เพื่อเตรียมพร้อมดูแลคนไทยในสังคมผู้สูงวัย จึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง "ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ" เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดโครงการ "การให้..ไม่มีวันหมดอายุ" (Sharing Endless Happiness) เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุน "ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย" สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ร่วมกับ คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล จัดโครงการ การให้.ไม่มีวันหมดอายุ ชวนคนไทยสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  • กล่องบริจาคที่จุดบริการลูกค้า หรือ สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ที่ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ททุกสาขา
  • บริจาคผ่าน The 1 Application ทุก 200 คะแนน แทนเงินบริจาค 25 บาท
  • บัญชี ศิริราชมูลนิธิ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063-3-16546-7 หรือธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-06044-4

สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธาน กรรมการอำนวยการจัดหาทุน ทั้งนี้โครงการนี้จะเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2565 โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัย พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ศูนย์ฟื้นฟู เป็นแหล่งฝึกอบรมวิทยาการ ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด