สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๒

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 11 คน พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้สมุดประจำตัวตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และการใช้ แอปพลิเคชั่น DSD Smart Skill & Service ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

สพร.9 พิษณุโลก จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างแอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด