">

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 40

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัล "สุริยศศิธร" ครั้งที่ 40 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยชนะเลิศ "ปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป" จากการออกแบบภายใต้แนวคิด "ASEAN CHARMS มนต์เสน่ห์แห่งอุษาคเณย์" ในฐานะที่ธนาคารเป็นสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินระดับอาเซียน จึงนำเสนอมนต์เสน่ห์แห่งสีสันของอาเซียน โดยการคัดสรรภาพสถานที่ๆน้อยคนจะรู้จัก หรือสถานที่ๆเป็นเอกลักษณ์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในการดำรงชีวิตของแต่ละประเทศมาไว้ในปฏิทิน โดย น.ส.ปาณิสา สุดประเสริฐ ผู้บริหารสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นตัวแทนธนาคาร รับมอบรางวัลจากพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้เป็นประธานมอบรางวัล งานจัดขึ้น ที่ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2563 รางวัล สุริยศศิธร ครั้งที่ 40

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด