ปภ.นำทรัพยากรด้านสาธารณภัยสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของ ศบค.มท. ส่วนหน้า จ.สมุทรสาคร

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๗

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ณ จังหวัดสมุทรสาคร เสริมกำลังและสนับสนุนการจัดการเพื่อสกัดกั้นการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ในพื้นที่ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ "พื้นที่ควบคุม" ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายรองอธิบดีร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศบค.มท. ส่วนหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฯ โดยจัดส่งรถผลิตน้ำดื่ม รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร รถกู้ภัย รถขนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงเต็นท์และมุ่งสนาม โดยได้เข้าประจำ ณ จุดปฏิบัติงาน บริเวณวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (28 ธ.ค.63) เป็นการเสริมกำลังและสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด