การบินไทยรับคนไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิก สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฝรั่งเศส และเยอรมนี กลับประเทศไทย

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๔

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 11 เที่ยวบิน จากกลุ่มประเทศนอร์ดิก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฝรั่งเศส และเยอรมนี ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การบินไทยรับคนไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิก สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฝรั่งเศส และเยอรมนี กลับประเทศไทย

 1. เที่ยวบินที่ ทีจี 951 เส้นทาง โคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากกลุ่มประเทศนอร์ดิก จำนวน 131 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 11 ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 14.48 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 07.21 น.
 2. เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหราชอาณาจักร จำนวน 177 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 17 ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 21.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 15.17 น.
 3. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทาง ซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 92 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 20 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.56 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.39 น. ในวันเดียวกัน
 4. เที่ยวบินที่ ทีจี 492 เส้นทาง โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากนิวซีแลนด์ จำนวน 183 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากโอ๊คแลนด์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.23 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.34 น. ในวันเดียวกัน
 5. เที่ยวบินที่ ทีจี 639 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฮ่องกง จำนวน 135 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 11 ออกเดินทางจากฮ่องกง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 18.49 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ในวันเดียวกัน
 6. เที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทาง มะนิลา-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 33 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 4 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 19.28 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.34 น. ในวันเดียวกัน
 7. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ)-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่น จำนวน 50 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 4 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11.36 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.22 น. ในวันเดียวกัน
 8. เที่ยวบินที่ ทีจี 657 เส้นทาง โซล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 27 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 6 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.50 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.36 น. (ในวันเดียวกัน)
 9. เที่ยวบินที่ ทีจี 633 เส้นทาง ไทเป-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากไต้หวัน จำนวน 229 คนกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 23 ออกเดินทางจากไทเป เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.12 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.09 น. ในวันเดียวกัน
 10. เที่ยวบินที่ ทีจี 931 เส้นทาง ปารีส-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฝรั่งเศส จำนวน 99 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากปารีส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.58 น.
 11. เที่ยวบินที่ ทีจี 923 เส้นทาง แฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 213 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 12 ออกเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ต เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 20.08 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.39 น.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด