คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพมีชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๘:๒๗
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพมีชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1), นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ประกอบด้วยผู้บริหารดับบลิวเอชเอ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมฯ ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ณ กศน.ตำบลหนองน้ำใส อยุธยาในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพมีชีวิต รับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผักตบชวา ตลอดจนแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้างานฝีมือ ช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด