"60 ปี PEA 6 ของขวัญปีใหม่ มอบให้ประชาชน"

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ พร้อมมอบ 6 ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ         

60 ปี PEA 6 ของขวัญปีใหม่ มอบให้ประชาชน

  1. ฟรีขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนรายใหม่ ยกเลิกการจำกัดวงเงินที่ 75,000 บาทต่อครัวเรือน
  2. ฟรีค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า 140 เมตร สำหรับผู้ใช้ไฟที่ต้องการขยายเขตระบบไฟฟ้า ภายในระยะ 140 เมตรแรกจากระบบไฟฟ้าเดิม ไม่เสียค่าใช้จ่าย youtu.be/…w 

  1. ฟรีค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเกษตร 80,000 บาท PEA รับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเกษตรไม่เกิน 80,000 บาทต่อราย
  2. เปิดใช้งาน EV Charging Station ที่ปั๊มบางจาก 20 สถานี ชาร์จ EV ฟรีทุกสถานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 มกราคม 2564 youtu.be/…Q 
  3. เพิ่มมิเตอร์เครื่องที่ 2 ให้ผู้ใช้ EV ช่วยให้ผู้ใช้ EV ลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าเข้าบ้าน มิเตอร์ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีอยู่เดิมได้
  4. เพิ่มคุณภาพบริการ "ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค" สำหรับผู้ขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ กรณีไม่ต้องก่อสร้างขยายเขตหากผู้ขอใช้ไฟอยู่ในเขตเทศบาล ให้บริการได้ภายใน 1 วันทำการ และกรณีผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตชุมชน ให้บริการได้ภายใน 3 วันทำการ

ติดตามข่าวสารความรู้เรื่องไฟฟ้าได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th   หรือ lin.ee/…v8OYwtU   

ติดต่อ PEA โทร 1129 PEA Call Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด