THE WAY ร่วมแสดงความยินดี IND ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕

นายยาห์วายุ สดุดีปรีดา (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ IND ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

THE WAY ร่วมแสดงความยินดี IND ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด