รมว.เกษตรฯร่วมเป็นสักขีพยานและกดแตรสัญญาณการเริ่มส่งสินค้าเกษตรไทยไปประเทศจีนพร้อมผลักดันการส่งสินค้าไทยไปตลาดโลกเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๖

นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยพลโทรังษีกิติญาณทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและนายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยานและกดแตรสัญญาณการเริ่มส่งสินค้าเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลกภายใต้โครงการเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดกองทัพบกโดยททบ. และองค์ภาคีเครือข่าย 5 องค์กรณท่าเรือแหลมฉบัง B5 จ.ชลบุรีโดยสินค้าเกษตรไทยที่ส่งไปล็อตแรกนี้คือมะพร้าวอ่อนบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 5 ตู้จากเกษตรกรสวนผึ้งจ.ราชบุรีน้ำหนักรวม 100 ตันโดยดำเนินการขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังประเทศจีนคาดว่าสินค้าล็อตแรกนี้จะส่งถึงจีนในช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 หรือก่อนเทศกาลตรุษจีน

รมว.เกษตรฯร่วมเป็นสักขีพยานและกดแตรสัญญาณการเริ่มส่งสินค้าเกษตรไทยไปประเทศจีนพร้อมผลักดันการส่งสินค้าไทยไปตลาดโลกเพื่อช่วยฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้คาดว่าในปี 2564 ประเทศจีนจะมีความต้องการสินค้าเกษตรไทยเป็นจำนวนมากโดยผู้ประกอบการภาคเอกชนของประเทศจีนมีความสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าเกษตรของไทยอีกหลายรายการอาทิมะพร้าวน้ำหอมลำไยสับปะรดภูแลและทุเรียนหมอนทองเป็นต้น

"การดำเนินการส่งสินค้าในวันนี้เป็นผลมาจากลงนามร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์ททบ. และภาคีเครือข่ายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทางททบ. จะดำเนินการบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าผ่านแพล็ตฟอร์ม OHLALA SHOPPING.COM วันนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งสินค้าไปต่างประเทศและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นทั้งพืชผลและเนื้อสัตว์เราจึงต้องรักษาคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการดำเนินการร่วมกันในวันนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคีเครือข่ายจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการส่งสินค้าไทยไปตลาดโลกและช่วยฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกทางหนึ่ง" นายเฉลิมชัยกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด