APM จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๑

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการบริษัท พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคมจัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา จำนวน 25 ทุน พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

APM จัดกิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด