GPSC สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้ สสจ.สมุทรสาคร สู้โควิด-19

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๙

คุณณรงค์ชัย วิสูตรชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสรัฐกิจสัมพันธ์และกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์พร้อมเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หน้ากากอนามัยแบบ N95 หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา และถุงขยะเพื่อใช้ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

GPSC สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้ สสจ.สมุทรสาคร สู้โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด