มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากพรีเซนเตอร์และแฟนคลับ มาม่า OK Generation

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๒

ศิลปินวิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร (กลาง) พรีเซนเตอร์มาม่า OK Generation ถ่ายภาพร่วมกับนายสำเริง รัตนคช (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) และแฟนคลับในงาน #OKgenerationparty ประมูลชุดพรีเซนเตอร์ OK Generation และสแตนดี้ของวิน สามารถนำรายได้จากการประมูล 88,000 บาท จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 44 ทุน

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากพรีเซนเตอร์และแฟนคลับ มาม่า OK Generation

สำหรับมูลนิธิ EDF ทำงานด้านพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้สนใจสามารถแบ่งปันโอกาสให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิ EDF ด้วยการมอบทุนการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ www.edfthai.org หรือโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)" ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดไปที่อีเมล [email protected] เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด