อบรมพนักงานขายหนุ่ม-สาววัวแดง

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๐๕

นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นประธานพิธีอบรมสัมมนาทีมขายของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นไทย-เดนมาร์ค บ.ปโยสินพันธมิตรร่วมค้า 999 จำกัด ในหลักสูตร เทคนิคการขายสำหรับ Super Sales ณ คลองทรายรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆนี้

อบรมพนักงานขายหนุ่ม-สาววัวแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด