AKP รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2563

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๙

ดร.พล สาเกทอง (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2563 (Sustainability Disclosure Community : SDC) จากคุณวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ โดยตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

AKP รับรางวัลเกียรติคุณเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด