สนพ.แพร่ พัฒนากำลังแรงรองรับสังคมผู้สูงอายุ

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๑๙

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาเทคนิคการทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 โดย นายวิริยะ ทองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในด้านประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 20 คน

สนพ.แพร่ พัฒนากำลังแรงรองรับสังคมผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด