">

เปิดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 "สวรรค์นิรมิตรวิจิตรหุ่นโคมไฟ"

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๒

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมกับนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 "สวรรค์นิรมิตรวิจิตรหุ่นโคมไฟ" และ "เทศกาลอาหารอร่อย เมืองมังกรนครสวรรค์ ประจำปี 2564" ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ชิม ช็อปอาหารและสินค้าเกษตรภายในงาน

เปิดงานเทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ครั้งที่ 3 สวรรค์นิรมิตรวิจิตรหุ่นโคมไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด