BGRIM สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ประเทศกัมพูชาเป็นผลสำเร็จ

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๓

BGRIM สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ประเทศกัมพูชาเป็นผลสำเร็จ พร้อมเดินหน้าขยายลงทุนสู่เป้าหมายผลิตไฟฟ้า 7,200 เมกะวัตต์ ในปี 2568

BGRIM สร้างประวัติศาสตร์ COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ประเทศกัมพูชาเป็นผลสำเร็จ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%) ได้เข้าถือหุ้นสัดส่วน 100% ในบริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันทายมีชัย (หรือ บ็อนเตียย์เมียนเจ็ย) ประเทศกัมพูชา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 ปี กับ การไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du Cambodge - EDC) และได้รับอนุมัติให้สามารถดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิย์ (COD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้รับหนังสือยืนยันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

BGRIM ถือเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า Solar Farm ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด กับ การไฟฟ้าประเทศกัมพูชา ซึ่งสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้การค้ำประกันโดยรัฐบาลประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ BGRIM สามารถดำเนินการโครงการได้เป็นผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายและระยะเวลาที่การไฟฟ้า ประเทศกัมพูชา ได้กำหนดแผนพัฒนาไว้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์จึงมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 48 โครงการ รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 3,058 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกหลายโครงการซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตเติบโตเป็น 3,682 เมกะวัตต์ โดย บี.กริม เพาเวอร์พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมาย 7,200 เมะกวัตต์ภายในปี 2568 โดยยึดหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้ ในไตรมาส 1/2564 บี.กริม เพาเวอร์มีกำหนดการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 16 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดมุกดาหาร ตอกย้ำการสนับสนุนพลังงานสะอาดของ บี.กริม เพาเวอร์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด