">

"SAK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก"

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๕

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ และศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง หนึ่งในผู้นำการให้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,755.20 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SAK"

SAK เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด