">

วันที่ 24 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ "รายการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี พบประชาชน"

ศุกร์ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๑

วันที่ 24 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ "รายการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี พบประชาชน" เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่จำเป็นของกระทรวงแรงงาน เรื่อง มอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่ผู้ใช้แรงงาน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด "รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า" รวมทั้งชี้แจงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของจังหวัดลพบุรี และของหน่วยงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จทล.13 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 ธ.ค.63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ รายการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลพบุรี พบประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด