ดีอีเอส เตรียมจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น ๔ หลัก) พร้อมจัดตั้ง Sub Call Center ให้บริการตอบข้อซักถาม-ข้อร้องเรียนของประชาชน

ศุกร์ ๒๕ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๓

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับการจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น ๔ หลัก) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการขอจัดตั้ง Sub Call Center เพื่อให้บริการตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนของประชาชน โดยผ่านบริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  (Government Contact Center: GCC 1111) ครั้งที่ 7/2563  โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส เตรียมจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น ๔ หลัก) พร้อมจัดตั้ง Sub Call Center ให้บริการตอบข้อซักถาม-ข้อร้องเรียนของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด