มกอช. หารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พฤหัส ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๒

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ผลัดดันสร้างความเข้มแข็งและเชื่องโยงอย่างเป็นระบบให้ผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งมั่นแข่งขันในตลาดต่างประเทศต่อไป ณ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

มกอช. หารือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด