กลุ่มทรู คว้า Leadership Level จากการประเมินผลดัชนีความยั่งยืน CDP ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ประจำปี 2563

พฤหัส ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๕

กลุ่มทรูคว้า ระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Level จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ระดับ B เทียบเท่า Management Level)

กลุ่มทรู คว้า Leadership Level จากการประเมินผลดัชนีความยั่งยืน CDP ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ประจำปี 2563

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "รู้สึกยินดีที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Leadership Level จากประเมิน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มทรู และเป็นผลมาจากทุกคนในองค์กรที่ตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านความยั่งยืน รวมถึงกลุ่มทรู ได้วางกลยุทธ์และเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ปัจจุบันมีการติดตั้งที่สถานีฐาน 3,238 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 14,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า การปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่สถานีฐาน การปลูกต้นไม้เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ การนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2573"

เกี่ยวกับ Carbon Disclosure Project (CDP)
CDP เป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญต่อโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักลงทุนจำนวนมากให้ความเชื่อมั่นในข้อมูลของ CDP เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน โดยในปี 2563 มีองค์กรทั่วโลกเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 9,000 องค์กร ซึ่ง CDP ได้แบ่งผลการประเมินออกเป็น 8 ระดับ ตั้งแต่ A ถึง D- โดยในปี 2563 ค่าเฉลี่ยการประเมินองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย อยู่ที่ระดับ D ในประเทศ ไทยมีบริษัทเดียวที่ได้ระดับ A และมีเพียง 3 บริษัทที่ได้ระดับ A-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด