สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

พฤหัส ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๖

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ จำนวน 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด