สจล. ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ หนุนทีมแพทย์ รพ.สมุทรสาคร สู้โควิด

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๑

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้ศูนย์รวมนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 (KMITL GO FIGHT COVID-19) หนุนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมือการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ อาทิ ตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันบวก (Positive Pressure) จำนวน 3 ตู้ ชุดอุปกรณ์พัดลมกรองอากาศ PAPRs พร้อมฮู้ดสำหรับป้องกันเชื้อโรค จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้คัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อแบบเชิงรุก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง กรุงเทพฯ

สจล. ส่งมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ หนุนทีมแพทย์ รพ.สมุทรสาคร สู้โควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด