">

สสว. แถลงผลดำเนินงาน

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๓

นางลักขณา ตั้งจิตนบ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล (คลัสเตอร์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานใน "งานแถลงผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563" ที่ได้ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ขยายช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ และมูลค่าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดงานให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าถูกใจเป็นของขวัญปีใหม่ โดยมี นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และประธานคลัสเตอร์มะพร้าว สับปะรด และกระเทียม เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลาน PGG ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

สสว. แถลงผลดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด