สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ฯ นำทีมขอบคุณ 'รมว.เกษตรฯ' แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ ผลักดันส่งออกในช่วงโควิด-19

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๑

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ผู้แทนจากสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี เชียงใหม่ ลำพูน และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เข้าพบ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่แก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 และได้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อผลักดันส่งออกไข่ไก่ เพื่อช่วยเหลือดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่ให้ขาดทุน ตลอดจนเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาไก่ไข่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนทำให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เดินหน้าทำงานช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ฯ นำทีมขอบคุณ 'รมว.เกษตรฯ' แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ ผลักดันส่งออกในช่วงโควิด-19

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ลดภาระต้นทุน และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด