APM ร่วมแสดงความยินดี IND ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๓๖

ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 7 จากขวา) ประธานกรรมการ นายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน IND ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

APM ร่วมแสดงความยินดี IND ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด