วธ. - เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแด่สตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๔

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแด่สตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกก่อตั้งสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี โดยมีกรรมการฯ และสมาชิกสมาคม ตพส.ไทย เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้

วธ. - เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแด่สตรีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีการเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแด่นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด