">

"แทนคุณ แบบเหล็ก" รับรางวัล Success Case ในโครงการ "ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19"

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๔

นายวิริยะ จิตโปร่งใส (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แทนคุณ เจริญทรัพย์ จำกัด เจ้าของแบรนด์ แทนคุณ แบบเหล็ก ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทแบบเหล็กทั้งขนาดแบบมาตรฐาน และขนาดแบบพิเศษ รับใบประกาศนียบัตรจาก นายใบน้อย สุวรรณชาตรี (ซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการ "ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19" โดยบริษัทฯ เป็น 1 ในต้นแบบความสำเร็จ (Success Case) จากผู้ประกอบการ 10,000 รายที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ที่ดำเนินการโดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อีกทั้งยังได้รับรางวัลเป็นการจัดทำ VDO Company ซึ่งบริษัทฯ ต่อยอดความรู้-กลยุทธ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิผล เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้มากกว่าร้อยละ 50 ต่อเนื่องทุกเดือน สนับสนุนให้ยอดขายในเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2563 ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% จากช่วงก่อนเข้าโครงการ ขณะที่ต้นทุนโฆษณาต่ำลงจากเดิม 10-30% โดยโครงการนี้สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้ผลจริง มีที่ปรึกษาชำนาญการเข้ามาคลี่คลายปัญหาได้อย่างดีและใกล้ชิด ทำให้ยอดขายโตสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจได้ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

แทนคุณ แบบเหล็ก รับรางวัล Success Case ในโครงการ ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด