ดีอีเอส ร่วมหารือเลขาธิการ APPU แผนงานจัดอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ปี 2564

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๐๙

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิกวาระพิเศษ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Online Conference) โดยมี Mr. LIN Hongliang เลขาธิการสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการฝึกอบรมและสถานะทางการเงินในปี 2020 พร้อมการเสนอร่างค่าธรรมเนียมฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ และที่ประชุมเห็นชอบนำเสนอแผนในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม/Workshop ใน 2021 โดยเสนอให้อบรมใน 2 รูปแบบ คือ จัดอบรมออนไลน์ในระหว่างเดือนมกราคม- มิถุนายน 2564 และจัดฝึกอบรมปกติ ณ APPC ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 แบบที่ 2 จัดฝึกอบรมออนไลน์ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไปรษณีย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานใหญ่สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วม ณ ห้องประชุม auditorium ชั้น 2 สำนักงาน APPU ปณท.

ดีอีเอส ร่วมหารือเลขาธิการ APPU แผนงานจัดอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยฯ ปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด