มกอช. ร่วมงาน 'ช้อปวิถีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน' นำ www.DGTFarm.com จัดนิทรรศการ

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๐

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมงาน 'ช้อปวิถีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน' โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

มกอช. ร่วมงาน 'ช้อปวิถีใหม่ส่งสุขทั่วไทยถึงหน้าบ้าน' นำ www.DGTFarm.com จัดนิทรรศการ

ทั้งนี้ นาย พิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. มกอช. มอบหมายให้นายสุทธิพงศ์ รอตโกมิล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTFarm.com และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากwww.DGTFarm.com ร่วมจัดแสดงภายในงาน ส่งเสริมให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www.DGTFarm.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อซื้อขายได้โดยไม่จำเป็นต้องพบปะกัน ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด