">

RT จับมือ APM ร่วมงานสัมมนา Dinner Talk ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๗

นายธีรยุทธ ชูศิลป์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย นายไชยา วงศ์ลาภพานิช รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) (RT) พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าร่วมงานสัมมนา "Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดสงขลา" นำเสนอข้อมูลโอกาสการเติบโตหลังเข้าระดมทุนแก่นักลงทุน จ.สงขลา โดยมีผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า เมื่อเร็วๆ นี้

RT จับมือ APM ร่วมงานสัมมนา Dinner Talk ให้ข้อมูลนักลงทุน จ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด