">

MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๓๖

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ (กลาง) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล "Thailand Sustainability Investment (THSI)" หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental  Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ร่วมแสดงความยินดี ภายในงาน "SET Awards 2020" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด